Privacy- en cookieverklaring Joepp Makelaardij

24 juni 2020
Jouw privacy is voor Joepp Makelaardij van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de
relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:
● Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens
verwerken, via deze privacyverklaring;
● Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn
voor onze doeleinden;
● Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens,
mocht toestemming verplicht zijn;
● Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te
beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die
persoonsgegevens voor ons verwerken;
● Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van
jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.
Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze
privacyverklaring leggen we uit wat we bij Joepp Makelaardij allemaal doen met informatie
die wij ontvangen.
Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op
met Joepp Makelaardij.
Een woning aankopen, verkopen of laten taxeren
Je kunt bij Joepp Makelaardij een woning aankopen, verkopen of laten taxeren. Voor het
uitvoeren van een overeenkomst of door middel van toestemming gebruiken wij jouw
persoonsgegevens. Hiervoor gebruiken wij jouw NAW-gegevens, telefoonnummer,
factuuradres, emailadres, betalingsgegevens, geslacht, geboortedatum, IP-adres en kopie
paspoort (BSN moet afgeschermd zijn). Deze persoonsgegevens hebben wij nodig vanwege
het kunnen uitvoeren van de aankoop, verkoop of het laten taxeren van je woning. Wij
bewaren deze informatie tot één jaar nadat de woning is aangekocht, verkocht of is
getaxeerd. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale
bewaarplicht.
Contactformulier
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken
wij jouw NAW-gegevens en e-mailadres. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij
bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en
zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te
leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of
instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij
een vermoeden van een misdrijf).
Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van ons bedrijf, maar deze gegevens zijn altijd
geanonimiseerd .
In ons bedrijf zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van
deze diensten jouw persoonsgegevens.
Cookies
Ons bedrijf gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen
opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je
ons weer bezoekt.
Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van
ons bedrijf werken dan niet goed meer.
Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om jouw privacy te
beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
● Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL)
waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer
jouw persoonsgegevens invoert
● Duidelijke afspraken met derden door middel van verwerkersovereenkomsten
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer ons bedrijf wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let
dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons
best doen wijzigingen aan jou door te geven.
Jouw rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd
contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Je hebt de volgende rechten:
● uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
● inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
● het laten corrigeren van fouten
● het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
● intrekken van toestemming
● een bepaalde verwerking beperken
● bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen
gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter
worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van
betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u
daarvan tijdig op de hoogte stellen.
Klacht indienen
Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kan je een
e-mail sturen naar hallo@joepp.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit
verder met je.
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in
te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens
Joepp Makelaardij
Zakedijkje 9 A
1862HA Bergen NH
E-mailadres: hallo@joepp.nl
Telefoon: 0650730848
KvK nummer: 70061637